2014/08/01

Západočeská univerzita v Plzni Ústav umění a designu | Diplomová práce Ilustrace v interiéru: výzdoba sloupů ve stávající budově moderního interaktivního centra v areálu průmyslového závodu ŠKODA, společnosti Techmania Science Center o.p.s. Plzeň 2012 Aliaksei Goubarev

Op-art (zkráceně z angl. optical art optické umění) je směr výtvarného umění, jenž se začal rozvíjet koncem 50. a počátkem 60. let 20. století. Autoři op-artových děl využívají poznatky z geometrie, fyziognomie a optiky. Snaží se pomocí většinou černobílých geometrických obrazců, rastrů a vzájemně se překrývajících lineárních a plošných útvarů dosáhnout optické iluze pohybu, nestability. Název op-art byl použit poprvé v roce 1964 při přípravách na výstavu The Responsive Eye (Reagující oko) v Muzeu moderního umění v New Yorku. Název je vlastně obdobou názvu jiného uměleckého směru Pop art. Jedním z hlavních představitelů op-artu je maďarský výtvarník Victor Vasarely. Dále např. Bridget Riley, Jesús-Rafael Soto, Youri Messen- Jaschin, Richard Anuszkiewicz, Julian Stanczak nebo Carlos Cruz-Diez. Zvlášť bych chtěl zmínit jednoho umělce tohoto směru, který mě velmi inspiroval při přípravě skic v rámci první etapy prací. Mám na mysli Mauritsa Cornelisa Eschera. Ve svých pracích, založených hlavně na optických iluzích, se opíral o přesné matematické výpočty, což mu však nebránilo vytvářet živé a vysoce umělecky hodnotné práce. ( viz. priloha č. 5) Ovlivnění matematikou se v jeho díle začalo projevovat okolo roku 1936, kdy cestoval Středomořím se společností The Adria Shipping Company. Obzvláště si oblíbil geometrický pořádek a symetrii. Escher popsal svoji cestu napříč Středomořím jako „nejbohatší zdroj inspirace, kterým jsem kdy prošel.“

Aucun commentaire: