2014/04/05

Západočeská univerzita v Plzni | Ústav umění a designu | Diplomová práce |

4.1 Op-art page 33 > 34 Analýza výše uvedených prací různých stylů a epoch mě přivedla k myšlence, že je všechny, v té či oné míře, spojuje tendence používání efektu optických iluzí, ať už se jedná o imitaci předmětů interiéru, například obrazů, nebo třeba smyšlené rozšíření prostoru. Kromě toho jsou optické iluze přímo spojeny svědeckotechnickou oblastí lidské činnosti, tj. dokonale se hodí k tématickému zaměření samotného muzea Techmanie, pro nějž byla série vytvářena. Všechny tyto skutečnosti mě přivedly k hledání řešení malby právě v podstatě iluzorního optického klamu a donutily mě pro začátek soustředit se na oblast umění, jež se nazývá op-art. Jedním z hlavních představitelů op-artu je maďarský výtvarník Victor Vasarely. Dále např. Bridget Riley, Jesús-Rafael Soto, Youri Messen-Jaschin, Richard Anuszkiewicz, Julian Stanczak nebo Carlos Cruz-Diez. Zvlášť bych chtěl zmínit jednoho umělce tohoto směru, který mě velmi inspiroval při přípravě skic v rámci první etapy prací. Mám na mysli Mauritsa Cornelisa Eschera. Ve svých pracích, založených hlavně na optických iluzích, se opíral o přesné matematické výpočty, což mu však nebránilo vytvářet živé a vysoce umělecky hodnotné práce. Ovlivnění matematikou se v jeho díle začalo projevovat okolo roku 1936, kdy cestoval Středomořím se společností The Adria Shipping Company. Obzvláště si oblíbil geometrický pořádek a symetrii. Escher popsal svoji cestu napříč Středomořím jako „nejbohatší zdroj inspirace, kterým jsem kdy prošel.

Aucun commentaire: